Име на търговеца: Виолета Зафирова
Адрес: гр. Варна ул. Битоля 89
Телефон за контакти: 0885297520